Bahrain opposition decries crackdown on Shias | Pakistan Today